Ronja Legendra Väli, Rebeca Raudsepp, Anita Lepmets ja Arelle Reigo esindasid kooli Rakvere Eragümnaasiumis toimunud maakondlikul 3. - 5. klasside inglise keele etluskonkursil. Kõik õpilased pidid esitama ühe ingliskeelse luuletuse, mida hindas žürii. Hinnati nii hääldust kui ka ilmekust ning hea meel on teatada, et 5. klasside II koha saavutas meie kooli Arelle. Palju õnne!
Etlemise vahepeal said õpilased mängida inglisekeelset tutvumismängu BINGO, Kahooti ja natuke ka tantsu vihtuda. Päev oli hoogne ja lõbus.
Õpilasi saatnud õpetaja Kairi kiidab meie kooli tublisid õpilasi, kes suures ärevuses närvi ei kaotanud ja õpetajate näpunäiteid kuulda võtsid. Elevust tekitas ka žüriisse kuulunud Briti sõjaväe ohvitser, kes end tutvustas ja oma elust natuke rääkis.
Täname tublisid õpilasi ja nende juhendajaid Kairi Lustit ja Sirje Siniveed.