7. klass läbis veebruari kuus teema "Kaitse end ja aita teisi". Klassijuhataja tundides räägiti tuleohutusest, veeohutusest, plahvatusohtlikest lõhkekehadest ja liiklusohutusest. Teema lõppes neljapäeval, 22. veebruaril õppekäiguga Kunda Päästekomandosse, kus praktiliste ülesannete läbi eluks vajalikke teadmisi ja oskusi tule- ja veeohutusalastel ning hädaolukordadeks valmisolekuks kokku võeti. Õpilastele jäi silma komando jõusaal, kus päästjad iga päev trenni teevad, selga sai proovida päästja varustust ja päästeveste ning tutvuda termokaameraga. Õpilaste arvates peab üks korralik päästja olema tugev, julge ja tark. Ta peab jaksama raskeid asju kanda, toru küljes rippuda ja kiiresti joosta.