Esmaspäeval, 18. märtsil käis 9.b klass KIK-väljasõidul Lahemaa rahvuspargi keskuses. Õppeprogrammiks oli Loodusvarad - kellele ja milleks?
Õppeprogrammis tutvuti loodusvara ja maavara mõistega ning õpiti, mille järgi liigitatakse taastuvaid ja taastumatuid loodusvarasid.
Taastumatute loodusvarade näidetena õpiti tundma Eesti maavarasid – maapõues kujunemist ja maardlate paiknemist. Samuti, milleks neid kasutatakse ja milline on nende kaevandamise mõju keskkonnale. Eraldi tähelepanu sai muld, mille olulisust enamasti alahinnatakse.
Taastuvate loodusvarade puhul keskenduti energeetikas kasutatavaile loodusvaradele: päike, tuul, vesi ja biomass.
Lisaks arutleti, millised loodusvarad on seotud Kundaga.