Teisipäeval, 12. septembril käisid 5. b klassi õpilased õppekäigul Puhta vee teemapargis Järsi külas.
Tutvuti putukate ehitusega, kasutati „putukaprille“ mõistmaks, kuidas putukad näevad maailma, määrati püütud putukate liike ning arutleti nende rolli üle looduses. Saadi ka teadmisi mesilaste tähtsusest inimeste elus ning uuriti kuidas meie meeled aitavad tunnetada loodust. Suurepärane ilm aitas loodusretkele igati kaasa.