17.märtsil 2023 toimus Lääne-Virumaa Käsitöö ja Kodunduse olümpiaad ning ka meie kool oli esindatud.

Käsitöö osas saavutas Keitlin Küngas III koha
Kodunduse osas saavutas Helena Reet Pari VII koha 

Tüdrukuid juhendas õpetaja Ruth Kaljund

Õnnitleme nii õpilasi kui ka nende juhendajat tublide tulemuste puhul!