Eile toimus 60-minutiline riigikaitse- ja ühiskonnaõpetuse tund kaitseminister Hanno Pevkuriga. Õpilastega tuli jutuks meie riigi kaitsevalmidus, esindatus välismissioonidel ja ajateenistus. Teemad olid päevakajalised ning õpilased agarad küsijad, mistõttu jõuti aruteluga eelpool mainitud teemadest ministri igapäevase töörütmi ja ametialaste väljakutseteni välja.
Kuna suurt elevust põhjustasid NATO testi nõudmised ja ajateenistusse tulijate füüsiline vorm, sündis saalis 9.-12.klassi õpilastele üleskutse LIIKUMISAASTAKS. Nimelt kutsume kõiki sihtrühma kuuluvaid õpilasi treenima iseseisvalt NATO testiks, et kevadel kõik koos katsed läbida. Osalemine on loomulikult vabatahtlik!