ÕPETAJAHARIDUSE PROPAGEERIMINE KUNDA KOOLIS
 
Tartu Ülikooli loodus- ja reaalainete õpetamise projektijuht Mario Mäeots käib sel nädalal mööda Eestimaad ringi, et noori loodusaineid õppima utsitada. Õpetajate põud on nii suur, et sel aastal võetakse Tartu ülikoolis varasema 20 üliõpilase asemel vastu lausa 50. Aastaks 2035 on Eestis vaja 830 uut loodus- ja reaalainete õpetajat juurde.
 
Kunda kooli gümnasistid said end minitunde andes proovile panna ja nii mõnedki olid päeva lõpus valmis karjäärivalikut kaaluma.