2019/2020 õppeaastal alustab kooliteed Kunda Ühisgümnaasiumi 1. klassis 25 õpilast.

Avatakse kaks klassikomplekti.

Klassijuhatajad on Kairi Laubholts ja Ülle Juuse-Tumak.